Phân loại các kiểu nhà ở dựa theo độ cao

Phân loại nhà ở dựa theo độ cao ♦ Nhà ở thấp tầng (1-2 tầng): không quá một tầng trệt và một tầng lầu. Trong loại nhà này có thể bao gồm nhiều loại nhà như nhà ở ít tầng một cán, hai căn (biệt thự dành cho một gia đình hay hai gia đình), nhà…

Latest Posts

Giải pháp mặt bằng thường thấy ở quần thể nhà ở...

Các ngôi nhà ở tổng thể lớn này gọi là “những làng, th...

Các quần thể nhà ở lớn có dịch vụ công cộng tổng hợp...

Các quần thể nhà ở lớn có dịch vụ công cộng tổng hợp. Trong ...

Latest Posts

Giải pháp mặt bằng thường thấy ở quần thể nhà ở...

Các ngôi nhà ở tổng thể lớn này gọi là “những làng, th...

Các quần thể nhà ở lớn có dịch vụ công cộng tổng hợp...

Các quần thể nhà ở lớn có dịch vụ công cộng tổng hợp. Trong ...

Latest Posts