Lưu ý về vật liệu xây dựng nhà ở cơ bản

Sang xã hội phong kiến sự phân hóa xã hội và giai cấp ngày càng sâu sắc. Nhà ở lúc này đã có sự khác biệt rất lớn giữa những người nông dân tự do. Lưu ý về vật liệu xây dựng nhà ở cơ bản Lối xây dựng gian – vỉ kèo cũng là…

Latest Posts

Các tiện nghi nội thất trong không gian gia đình...

Thành viên được sống trong những không gian gia đình biệt lậ...

Nhà ở giai đoạn xã hội tư bản phát triển cao...

Nhà ở giai đoạn xã hội tư bản phát triển cao – Xã hội ...

Latest Posts

Các tiện nghi nội thất trong không gian gia đình...

Thành viên được sống trong những không gian gia đình biệt lậ...

Nhà ở giai đoạn xã hội tư bản phát triển cao...

Nhà ở giai đoạn xã hội tư bản phát triển cao – Xã hội ...

Latest Posts

Địa hình và các đặc điểm về xây dựng nhà đất

Khi xem xét địa điểm xây dựng nhà đất nào đó, ta cần chú ý đến những yếu tố quan trọng khác nhau như; hình thái và kích thước, mức cốt cao và cấu tạo địa chất, những ràng buộc về quy hoạch quy định về việc sử dụng có lợi khu đất đ...

Thiết kế ngoại thất kiến trúc nhà ở cho gia đình hiện đại...

Kiến trúc nhà ở là một loại hoạt động sáng tạo sớm nhất và phổ cập nhất của con người, đến nay ở nhiều nước đã là một ngành công nghệ lớn mang rõ tính khoa học – kỹ thuật nghệ thuật và xã hội. Thiết kế ngoại thất kiến trúc n...